Zabezpečenie kvality

Naša politika kvality

Politikou spoločnosti Kemig Glass je udržiavať vysokú kvalitu svojich služieb a výrobkov.

Naším cieľom je dodávať výrobky a súvisiace služby. Ktoré prevyšujú očakávania našich zákazníkov.

Všetky produkty a služby budú vyhovovať požiadavkám zákazníkov. Toto sa dosiahne udržiavaním úzkych vzťahov so zákazníkmi a podporou dobrej komunikácie.

Vrcholové vedenie zabezpečí, aby toto vyhlásenie o kvalite zodpovedalo organizácii a bude dosiahnuté:

● Poskytnutie rámca na stanovenie a preskúmanie cieľov riadenia a kvality.
● Komunikujte o politikách a postupoch v rámci organizácie.
● Poskytovanie školení a rozvoja zamestnancov a používanie najlepších postupov.
● Získavanie spätnej väzby od zákazníkov a neustále zlepšovanie procesov tak, aby vyhovovali potrebám organizácií. Zlepšiť účinnosť systému manažérstva kvality v súlade s ISO 9001: 2015.