3D tvorba vzoriek

3D tlačené objekty, ktoré dokážu sledovať svoje vlastné použitie

Pred otvorením foriem môže 3D tlač pomôcť zákazníkovi vidieť skutočný tvar fľaše, zodpovedať uzáverom. Ľahko, rýchlejšie to vidieť.

Po prvom schválení potom vyrobte formy pre hromadnú výrobu.

351